Produkter og services


Sikkerhed for alle. Værdi for vores medlemmer. Nedenfor finder du en samlet oversigt over Materielsektionens produkter og services.

Oversigten er grupperet efter vores vedtægtsbestemte formål, som kan omformuleres til to delmål:

  • At højne sikkerhed og arbejdsmiljø i medlemsvirksomhederne samt på de danske arbejdspladser
  • At skabe værdi for Materielsektionens medlemmer.

Sikkerhed og arbejdsmiljø
Gennem nedenstående produkter og services - hvoraf de fleste stilles til rådighed for alle virksomheder uanset om de er medlemmer i Materielsektionen eller ej - yder Materielsektionen et betydeligt bidrag til sikkerheden på mange arbejdspladser i Danmark.

Liftkontrol - sikkerhed når du arbejder i højden
Materielsektionens Liftkontrolordning er et landsdækkende netværk af godkendte værksteder, som udfører lovpligtige årseftersyn på lifte. Liftkontrolordningen er åben for alle.

Alle værksteder kan tilslutte sig Liftkontrolordningen, som bl.a. medfører at værkstedet modtager to årlige kontrolbesøg af et uafhængigt kontrolorgan (Teknologisk Institut), og at der laves stikprøver på de lifte, som har været til årseftersyn på værkstedet.

Den uafhængige kontrol og det systematiske arbejde med hele tiden at forbedre kvaliteten bidrager til et højt sikkerhedsniveau på de personlifte, der er godkendt under Liftkontrolordningen.

Alle ejere af personlifte kan få deres lifte efterset på et godkendt værksted under Liftkontrolordningen.

Der efterses over 16.000 lifte på årsbasis under Liftkontrol, og derfor yder Materielsektionen og Liftkontrolordningen væsentligt til sikkerheden på mange arbejdsplader i Danmark.

Klik her for at finde et godkendt værksted under Liftkontrolordningen

Læs mere om Liftkontrol

Maskinkontrol - sikkerhed og kvalitet
Maskinkontrol giver ejere af selvkørende entreprenørmaskiner mulighed for at sende deres maskiner til årlige sikkerhedseftersyn, som udføres af godkendte værksteder.

De godkendte værksteder er underlagt to årlige kontrolbesøg og løbende stikprøvekontroller af et uafhængigt kontrolorgan; Teknologisk Institut.

Dermed giver Maskinkontrol sikkerhed for et meget højt kvalitets- og sikkerhedsniveau på de maskiner, som kommer til årlige kontroleftersyn.

Læs mere på Maskinkontrol

Klik her for at finde et godkendt værksted

Gule vejledninger - gule klistermærker for en sikkerheds skyld
“De Gule Vejledninger” bliver udarbejdet af Materielsektionen i samarbejde med producenter og leverandører af materiel. Det er standardiserede og kortfattede brugervejledninger for anvendelsen af en lang række af de mest udbredte materieltyper.

De gule vejledninger har den store fordel, at de er udformet som vejrbestandige klistermærker i en meget synlig gul bundfarve med sort tekst, som kan sættes direkte på materiellet.

Når vejledningen sidder direkte på materiellet er det mere sandsynligt, at brugerne ser og læser vejledningen, og dermed øges sikkerheden omkring anvendelsen af materiellet.

Et af Materielsektionens vigtigste formål er at højne sikkerheden og arbejdsmiljøet hos medlemsvirksomhederne samt på de danske byggepladser.

De gule vejledninger stilles til rådighed for alle og kan bestilles her

DRA certificering
Materielsektionens DRA-certificering bygger videre på Liftkontrol- og Maskinkontrolordningerne. Ud over at kontrollere materiellets sikkerhed og kvalitet, omfatter DRA certificeringen alle de arbejdsgange og processer i virksomheden, som har betydning for kvalitet, miljø og sikkerhed.

Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology.

Som DRA-certificeret materieludlejer får du:

  • En styrket og mere effektiv forretning. Certificeringen hjælper dig med at systematisere og løbende forbedre en række kritiske forretningsprocesser.
  • DRA certificeringen har - ligesom Liftkontrol og Maskinkontrol - også fokus på kontrol af det fysiske materiel gennem et uvildigt eksternt kontrolorgan, som løbende gennemfører stikprøvekontroller på udlejningsmateriellet. Denne grundige tilgang til kvalitetssikring løfter DRA certificeringen over andre certificeringsordninger, hvor auditor ikke altid ved selvsyn sikrer sig, at det udlejede materiel er i orden.
  • Styrket markedsføring og salg. Materielsektionen markedsfører DRA certificeringsordningen. Som DRA certificeret virksomhed får du øget eksponering over for din målgruppe, og med DRA-mærket differentierer du dig fra konkurrenterne.

Læs mere om DRA certificeringen

Værdi for Materielsektionens medlemmer
Materielsektionen skaber værdi for sine medlemmer gennem følgende aktiviteter:

Netværk
Styrk dit netværk i materielbranchen.

Materielsektionen organiserer løbende møder, hvor alle vores medlemmer mødes, samt møder i specialiserede interessegrupper, hvor der er fokus på tekniske og faglige emner. Vi har interessegrupper inden for følgende områder:

  • Liftgruppen
  • Maskingruppen
  • Skur- og Pavillongruppen

Som almindeligt eller associeret medlem af Materielsektionen får du adgang til et stærkt netværk i materielbranchen og indflydelse på rammebetingelserne på materielområdet.

Lovovervågning
Hjælp til at finde rundt i regeljunglen.

Materielsektionens overvåger omkring 100 udvalgte love, bekendtgørelser og vejledninger, som er særligt relevante for materielbranchen.

Vi sender en informationsmail én gang i kvartalet med informationer om regelændringer (for visse vejledninger sendes information om regelændringer én gang om året). Det sparer dig for både tid og penge.

Lovovervågning er en gratis service for Materielsektionens medlemmer.

Som medlem kan du finde lovovervågningen her

Styrk din markedsføring
Bliv set af flere. Skil dig ud fra mængden.

Materielsektionen styrker din markedsføring og dit salg:

  • Vi markedsfører dig gennem vores hjemmesider, annoncer og publikationer
  • Vi differentierer dig fra konkurrenterne gennem vores mærkningsordninger (Liftkontrol og Maskinkontrol) og vores DRA certificeringsordning
Vi markedsfører dig via vores platforme
Materielsektionen driver og markedsfører en række hjemmesider, som er målrettede mod udvalgte kundegrupper:

Vi skaber trafik gennem online annoncering og annoncering i trykte medier. På alle vores markedsføringsplatforme er det en målsætning at skabe eksponering - og i sidste ende mersalg - for vores medlemmer. Vi benchmarker løbende, og vi måler vores succes på, hvor meget trafik vi sender videre til vores medlemmer.

Vi differentierer dig fra konkurrenterne
Materielsektionens kontrolordninger for lifte og maskiner, Liftkontrol og Maskinkontrol, er kendte varemærker, som står for sikkerhed og kvalitet. Rundt om i landet kører der over 30.000 lifte og maskiner rundt med påsatte Liftkontrol- eller Maskinkontrolmærker.

Med DRA certificeringen bygger vi videre på succesen med Liftkontrol og Maskinkontrol, og hæver barren yderligere. DRA certificeringen og de positive værdier der knytter sig dertil – sikkerhed, kvalitet, styr på miljø og arbejdsmiljø – er forbeholdt medlemmer af Materielsektionen. DRA certificeringen styrker din forretning, din markedsføring og i sidste ende dit salg.