Regler for årseftersyn


HVILKE REGLER GÆLDER?

Reglerne for årseftersynet er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022om anvendelse af tekniske hjælpemidler. 

Færdselsstyrelsen lempede pr. 1. januar 2018 kravene i synsbekendtgørelsen, og motorredskaber med nummerplader skal ikke længere til syn i en synshal, hvorfor Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 516 af 01/06/2012 (Synsbekendtgørelsen), § 55, pkt. 6. ikke længere er gældende. 

Regler for eftersyn på entreprenørmaskiner med nummerplader 
Der gælder de samme regler for maskiner med såvel som uden nummerplader. Det er lovpligtigt, at maskiner med nummerplader skal have udført ét årseftersyn efter Arbejdstilsynets regler. Reglerne håndhæves af Arbejdstilsynet, og overtrædelser kan resultere i påbud og bøder. 

Det er maskinejerens ansvar at sikre, at maskinen til enhver tid er sikker at anvende, og kravet om et årligt eftersyn overholdes. Arbejdstilsynets regler foreskriver, at årseftersynet skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig.