Regler for årseftersyn


Nye regler for årseftersyn på entreprenørmaskiner med nummerplader
Færdselsstyrelsens krav til årligt syn af entreprenørmaskiner med nummerplader er blevet lempet. Men det betyder ikke, at maskinejere er fritaget fra at få udført årseftersyn på deres maskiner. Der er stadig lovkrav om årligt eftersyn udført af en sagkyndig. Lovkravet gælder alle maskiner, uanset om de er med nummerplader eller ej.

Regler indtil 1. januar 2018
Indtil årsskiftet 2017/2018 har to forskellige myndigheder stillet lovkrav om årseftersyn af maskiner. Kravene er blevet stillet i to forskellige bekendtgørelser:

  • Færdselsstyrelsen har stillet krav om periodisk syn i en synshal af registreringspligtige motorredskaber.
  • Arbejdstilsynet stiller krav om gennemførelse af årseftersyn mindst hver 12. måned.

De overlappende regelsæt har betydet, at indregistrerede maskiner – f.eks. en dumper med nummerplader – har skullet til 2 lovpligtige årseftersyn hvert år.

Færre krav fra 1. januar 2018
Færdselsstyrelse lemper per 1. januar 2018 kravene i synsbekendtgørelsen, så motorredskaber med nummerplader ikke længere skal til syn i en synshal.

Der gælder nu de samme regler for maskiner med nummerplader såvel som uden. Maskiner med nummerplader skal fremover nu også kun have udført ét årseftersyn: Det lovpligtige årseftersyn efter Arbejdstilsynets regler.

Husk, at manglende årseftersyn kan give påbud og bødestraf
Det er positivt, at myndighederne har ændret reglerne, så der nu kun er krav om ét årligt eftersyn. Men det er vigtigt at huske, at der stadig er lovkrav om årseftersyn efter Arbejdstilsynets regler.

Det er maskinejerens ansvar at sikre, at maskinen til enhver tid er sikker at anvende, og at kravet om et årligt eftersyn overholdes.

Reglerne håndhæves af Arbejdstilsynet, og overtrædelser kan resultere i påbud og bøder.

Det lovpligtige årseftersyn skal udføres af en sagkyndig
Arbejdstilsynets regler foreskriver at årseftersynet skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig. Materielsektionen i Dansk Byggeri har etableret Maskinkontrol, som godkender og kvalitetssikrer værksteder, der udfører årseftersyn på maskiner. De godkendte værksteder i Maskinkontrol er underlagt stikprøvekontrol af en ekstern og uvildig kontrolinstans; FORCE Technology.

Find et godkendt værksted til årseftersyn af maskiner