Bliv godkendt værksted


Hvad får man ud af at blive godkendt værksted i Maskinkontrolordningen?
Som godkendt værksted i Maskinkontrolordningen får du adgang til en ny kundegruppe af virksomheder, som ønsker sikkerhed for, at deres materiel bliver efterset efter fastlagte og kontrollerede procedurer. Der bliver efterset over 13.000 maskiner på årsbasis under Maskinkontrolordningen og tendensen er stigende.

Værksteder under Maskinkontrolordningen modtager to årlige værkstedsbesøg af Teknologisk Institut, som er uafhængigt kontrolorgan for Maskinkontrol. Værkstedsbesøgene har til formål at sikre kvaliteten på værkstedet og er en hjælp til at få fulgt op på alle kvalitetsmål og -procedurer. Teknologisk Institut udfører også stikprøver på 3 % af alt materiel, som der udføres årseftersyn på under Maskinkontrol.

Udover den løbende dialog med Teknologisk Institut inviteres alle godkendte værksteder løbende til "værkstedsmøder", hvor der er mulighed for indbyrdes erfaringsudveksling og for at diskutere teknik og forretning med kolleger og kunder.

Som godkendt værksted under Maskinkontrol kan du dermed dokumentere, at kvaliteten af dit arbejde er i orden.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Materielsektionen eller Teknologisk Institut.