Derfor skal du leje hos en DRA certificeret udlejer


Det sikre valg af materieludlejer.

YouTube-filmen

Når du vælger en DRA certificeret udlejer af materiel, kan du være sikker på at få løsninger, som er 100 % i orden, når det gælder kvalitet, sikkerhed og miljø.

DRA certifikatet udstedes som bevis på, at udlejeren følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, som Materielsektionen har opstillet.

Færre driftsstop og højere effektivitet
Den høje kvalitet i det udlejede materiel gør dig mere effektiv, fordi der sker færre driftsstop. Hos en DRA certificeret udlejer er du sikker på, at lejet materiel er af meget høj kvalitet.

DRA certifikatet er din garanti for, at udlejerens materiel gennemgår et årligt intensivt eftersyn på et godkendt værksted, som er underlagt uvildig, ekstern kontrol. Den eksterne kontrol skal udføres af et institut som er GTS-godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og kontrollen omfatter bl.a. udtagelse af stikprøver flere gange i løbet af året.

Gør din virksomhed mere miljøvenlig
Når du vælger en DRA certificeret materieludlejer, gør du samtidig din virksomhed mere miljøvenlig. Du er nemlig med til at mindske miljøbelastningen fra det lejede materiel.

Den DRA certificerede udlejer arbejder aktivt for god sikkerhed og for at nedbringe sin miljøbelastning.

Sikkerhed for dine medarbejdere
DRA certificeringen øger sikkerheden for både dine og materieludlejerens medarbejdere. Øget fokus på sikkerhed og kvalitet betyder desuden, at dine medarbejdere benytter materiel, hvor sikkerheden er i top.

Den DRA certificerede leverandør arbejder målrettet for at sikre og forbedre et godt arbejdsmiljø. Det sker med et fuldt program for arbejdsmiljøstyring, politik og beredskab. DRA certificeringen er derfor med til at forbedre sikkerheden i hele bygge- og anlægsbranchen.

Uafhængig kontrol af DRA
DRA certificeringen bygger videre på Liftkontrol- og Maskinkontrolordningerne, som drives af Materielsektionen. Ud over at kontrollere materiellets sikkerhed og kvalitet, omfatter DRA certificeringen de arbejdsgange og processer i virksomheden, som har betydning for kvalitet, miljø og sikkerhed.

Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology.