DRA certificeringsgrundlag


Formålet med DRA-certificeringen er at kunne godtgøre, at medlemsvirksomheden opfylder de krav til kvalitet af materiel og service, Materielsektionen stiller til sine medlemmer samt sikre, at medlemsvirksomheden på alle punkter har overblik over og efterlever lov- og myndighedskrav omkring arbejdsmiljø og eksternt miljø.

Tilmeldingsskema

Bemærk: Alle links til publikationer, dokumenter m.m. på denne side kræver medlemslogin.

Certificeringsgrundlag

Kvalitetshåndbog vejledning version oktober 2016 - gældende fra 1. oktober 2016.

U01 Medarbejderkvalifikationer
U01.1 Sidemandsoplæring

U02 Myndighedsregler

U03 Oversigt over prøve og måleudstyr
U03.1 Eftersyn Elværktøj

U04 Afvigelsesrapport

U05 Intern audit

U06 Leverandørliste

U07 Returkontrol maskiner
U07 Returkontrol Maskiner inkl. banematr.

U08 Afdækning af kundebehov

U09 Skur og letvogne aflevering til kunde på byggeplads
U09.1 Skur og letvogne modtagelse fra kunde på byggeplads
U09.2 Skur og letvogne Modtagekontrol til værksted
U09.3 Skur og letvogne klargøring fra vær.

U10 Returkontrol Personlifte

U11 Lovpligtig eftersyn af personlifte

U12 Kontrolplan Opstilling af stillads

U13 Returkontrol Stillads

U14 Returkontrol Arbejdsplatform

U15 Returkontrol Stiger

U16 Returkontrol diverse materiel

U17 Anmeldelse af arbejdsulykke

U18 Anmeldelse af nærved-ulykke

U19 Checkliste for årlige sikkerhedseft. entreprenør mas.

A 01 Basisinstruks - værnemidler
A 02 Særlig arbejdsinstruks

AM  01 Checkliste til APV
AM  02 APV Resultat
AM  03 Handlingsplan
AM  04 Instruktion til fremmede håndværkere

M 01 Kortlægning af miljøforhold
M 02 Kortlægning af ressourceforbrug
M 03 Kortlægning af affald
M 04 Kortlægning af maskiner og udstyr
M 05 Prioritering af miljøproblem
M 06 Oversigt over handlingsplan
M 07 Handlingsplan
M 08 Miljøpolitik, miljømålsætning og miljømål