Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny bekendtgørelse om skurvogne

I går udsendte Beskæftigelsesministeriet på vegne af minister Troels Lund Poulsen en pressemeddelelse omhandlende, at der nu ved Dansk Byggeris og 3Fs positive mellemkomst var opnået enighed om indholdet til en ny bekendtgørelse om skurvogne, der med rette kan ses som en opdatering af den hidtidige AT775 fra 1992.

For god ordens skyld tages forbehold for, at ”forhandlingsresultatet” som beskrevet nedenfor og i vedlagte dokument jo nu skal igennem en skrive/redigeringsproces i Arbejdstilsynet, så der kan ske mindre tekstmæssige ændringer, men substansen burde ligge fast.

I lidt kort form er ændringerne som følger:

Forslag til ændringer af bekendtgørelse 775 af 1992 om Indretning af skurvogne og lignende
I forbindelse med at kvinder og mænd enten skal have adskilte bade- og omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme rum hver for sig, er der kommet en revidering af den gældende bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende. Bekendtgørelsen bliver moderniseret, så nye skurvogne der enten produceres eller tages i brug efter 1. januar 2021, skal følge den nye bekendtgørelse.

Ændringer i skurvogne ift. den nye bekendtgørelse
Da vognenes ydre mål ikke måtte øges, så kommer der til at ske mindre reduktioner i kvadratmeterkravene for bl.a. toiletrummet og spiserummet så der kan skabes plads til det samlet set større bade-/forrum. Toiletrummet skal nu være mindst 0,95 m2, mens spiserummet fremover skal have et gulvareal på 0,9 m2 pr. person. Gulvarealet i bruserummet og forrummet skal tilsammen være minimum 1,8 m2.

Aflåseligt forrum i forbindelse med brusebad
I skurvogne produceret efter 1. januar 2021, skal brusebadet have et forrum med siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde. Forummet skal kunne holdes tørt under brug af badet og kunne aflåses.

”Miljøvogne” er undtaget.

I skurvogne produceret efter 1. januar 2021, skal der i skurvogne være indvendig adgang fra omklædningsrummet til brusebadet/forrummet.

Andre ændringer:

 • Der skal være et aflåseligt toiletrum for hver 15 personer
 • I toiletrummet skal det være muligt, at komme af med sanitært affald.
 • Toilettet skal være forsynet med vandudskylning og kunne tilsluttes kloak eller hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet der eventuelt er tilsluttet en opsamlingstank.
 • Både spise- og omklædningsrummet skal være forsynet med mindst 2 aftræksventiler på mindst 100 cm2 pr. ventil, mekaniske ventilatorer eller lignende
 • I spiserummet skal mindst ét vindue kunne åbnes og bruges som redningsåbning.
 • Vinduer skal forsynes med termoruder eller lign.
 • Ydervægge, loft, gulve, m.v. skal være isolerede til en lambdaværdi på 0,039 W/m0C.
 • Ved håndvaske i omklædningsrummet skal der være mulighed for, at have de fornødne rensemidler.
 • Der skal være kunstig belysning med en belysningsstyrke på mindst 200 lux målt 85 cm over gulvet i alle enhedens rum.
 • I skurvogne produceret efter 1. januar 2021, skal der være et tørreskab. ”Miljøvogne” er undtaget.
 • Der skal være et køleskab.
 • Både håndvaske og brusebad skal være forsynet med koldt og varmt vand.

Det er et afbalanceret og tilfredsstillende forhandlingsresultat, som er kommet i mål takket være ikke mindst en engageret og vedholdende indsats fra medlemmernes side – herunder særligt KeyCab, CP, Loxam og GSV.