Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny præcisering af begrebet ”materiel” i køre- hviletidsreglernes håndværkerundtagelse

Færdselsstyrelsen præciserer i vejledningen, at transport af letvogne kan være omfattet af ”håndværkerreglen”, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.

Færdselsstyrelsen præciserer fortolkningen af ”håndværkerreglen” i vejledningen om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen vedrører transport af letvogne (f.eks. mandskabs-, toilet- og badevogne). I slutningen af marts 2018 blev vejledningen opdateret med følgende præcisering af fortolkningen af begrebet ”materiel”:

”Transport af letvogne (f.eks. mandskabsvogne, toiletvogne og badevogne) kan ligeledes være omfattet af undtagelsen, såfremt de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt. Det gælder bl.a. betingelsen om, at føreren benytter letvognen til udøvelsen af sit erhverv.

Styrelsen vurderer i den forbindelse, at den gældende fortolkning af begrebet ’materiel’ ikke udelukker, at der anlægges en bredere fortolkning af begrebet i forhold til ’letvogne’, der anvendes som beskrevet. Opmærksomheden henledes dog på, at der er tale om en national fortolkning af bestemmelsen."

Læs mere her